Kirjanpito on yrityksen tai yhdistyksen rekisteri, jossa pidetään kirjaa rahavirroista yksittäisten tapahtumien tarkkuudella. Kaikki tulot sekä menot kirjataan siis kirjanpitoon, tavoitteena ylläpitää ajantasaista tietoa yrityksen tai yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta. Kirjanpito on lain määräämää toimintaa yrityksille, yhdistyksille, sekä luonnollisille henkilöille jotka harjoittavat liike- tai ammattitoimintaa, kalastusta tai maatilataloutta.

Miksi kirjanpitoa tarvitaan?

Kirjapidon tavoitteena on tuottaa taloudellista tietoa sekä julkiselle hallinnolle että itse organisaatiolle ja sen sidosryhmille. Organisaation ulkopuolelle tuotettavasta raportoinnista puhuttaessa käytetään usein termejä ulkoinen laskentatoimi tai rahoittajan laskentatoimi. Sisäiseen raportointiin ja päätöksentekoon kirjanpidosta tuotetut raportoinnit taas menevät sisäisen laskentatoimen tai johdon laskentatoimen alle. Toisistaan nämä eroavat erityisesti käyttötarkoitukseltaan. Sisäisiä raportteja yritys käyttää päätöksenteon tukena. Ulkoiset raportit taas viestivät sidosryhmille yrityksen taloudellisesta toiminnasta ja tilanteesta.

Lainsäädännössä määrätään yritysten kirjanpidon vastuista ja velvollisuuksista. Valtiolle kirjanpidon tärkein merkitys on luonnollisesti verotuksessa. Kirjanpidosta selviää yrityksen liikevaihto, tulot ja menot sekä omaisuus ja velat, ja näistä saadaan johdettua verotukseen tarvittavat tiedot Verohallinnolle.