Mikä on tilitoimisto?

Tilitoimisto on yritys, jonka tehtävänä on tuottaa tilipalveluita ja kirjanpitoa asiakkailleen.

Tilitoimisto tallentaa taseeseen vastaavat ja vastattavat, eli yrityksen omaisuuden sekä rahan lähteet. Taseen vastaparina on puolestaan tuloslaskelma, jossa esitellään yrityksen tulot ja menot.

Lisäksi tilitoimistot tarjoavat vaihtelevasti erinäisiä lisätoimintoja yrityksen talouden tueksi.

Palkat sekä lomarahat

Tilitoimistot huolehtivat useimmiten yrityksen henkilöstön palkanlaskennan ja -maksun, sisältäen normaalin tunti- tai kuukausipalkan lisäksi muun muassa lomarahat, bonukset, ylityökorvaukset ja edut. Lisäksi palkanlaskijat pitää kirjaa työntekijän vapaapäivistä, lomista ja sairauspäivistä.

Palkanmaksussa hoidetaan myös maksut Verohallinnolle, työeläkemaksut, sekä muut ennakkoon pidätettävät osuudet.

Omaisuuden kirjanpito

Jotkin tilitoimistoista hoitavat yrityksen puolesta omaisuuden kirjanpidon sekä osan varastonhallinnasta.

Omaisuutta ja sen arvoa sekä arvonalennuksia seurataan taseessa. Näin yritys kykenee seuraamaan kiinteiden sekä irtainten omaisuuksien kokonaisarvoa ja tekemään sen avulla tulevaisuuden taloudellisia päätöksiä.

Myös aineetonta ominaisuutta, kuten osakkeita tai tuotemerkkejä voidaan arvottaa ja seurata.

Muut tilitoimistopalvelut

Nykyajan tilitoimistot voivat tarjota entistä kattavamman palvelupaketin perinteisen kirjanpidon sähköistyessä ja suoraviivaistuessa. Perinteisen kirjanpidon ja taloushallinnon lisäksi tilitoimisto voi tarjota vaikkapa sihteerin, konsultin, talouspäällikön ja henkilöstöhallinnon toimia. Myös budjetointi, kulujen hallinta tai vero-optimointi voi sisältyä tarjoomaan.

Tilitoimistojen hinta

Hinnoittelu on toimistoilla kirjavaa. Laskutus saattaa olla kiinteällä kuukausihinnalla tai tapahtumien määrän mukaan. Yleensä hinnat myös skaalautuvat yrityksen koon mukaan.

Toiminimen alla olevat yrityksen saavat tehdä kirjanpidon yksinkertaisena, jolloin voi olla edullisempaa hoitaa koko kirjanpito itse. Muilla yritysmuodoilla kirjapito on kaksinkertaista. Silloin on yleensä kannattavampaa antaa ammattilaisen tehdä kirjanpidolliset toimet ja vapauttaa yrittäjän resursseja muihin, kannattavampiin toimiin.