Tilitoimiston ja kirjanpidon tarve?

Mikä on tilitoimisto? Tilitoimisto on yritys, jonka tehtävänä on tuottaa tilipalveluita ja kirjanpitoa asiakkailleen. Tilitoimisto tallentaa taseeseen vastaavat ja vastattavat, eli yrityksen omaisuuden sekä rahan lähteet. Taseen vastaparina on puolestaan tuloslaskelma, jossa esitellään yrityksen tulot ja menot. Lisäksi tilitoimistot tarjoavat vaihtelevasti erinäisiä lisätoimintoja yrityksen talouden tueksi. Palkat sekä lomarahat Tilitoimistot huolehtivat useimmiten yrityksen henkilöstön palkanlaskennan

Read More


Mitä on kirjanpito?

Kirjanpito on yrityksen tai yhdistyksen rekisteri, jossa pidetään kirjaa rahavirroista yksittäisten tapahtumien tarkkuudella. Kaikki tulot sekä menot kirjataan siis kirjanpitoon, tavoitteena ylläpitää ajantasaista tietoa yrityksen tai yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta. Kirjanpito on lain määräämää toimintaa yrityksille, yhdistyksille, sekä luonnollisille henkilöille jotka harjoittavat liike- tai ammattitoimintaa, kalastusta tai maatilataloutta. Miksi kirjanpitoa tarvitaan? Kirjapidon tavoitteena on tuottaa taloudellista

Read More