Viimeisimmät blogimme

Uutisia ja päivityksiä


Tilitoimiston ja kirjanpidon tarve?

Mikä on tilitoimisto?

Tilitoimisto on yritys, jonka tehtävänä on tuottaa tilipalveluita ja kirjanpitoa asiakkailleen.

Tilitoimisto tallentaa taseeseen vastaavat ja vastattavat, eli yrityksen omaisuuden sekä rahan lähteet. Taseen vastaparina on puolestaan tuloslaskelma, jossa esitellään yrityksen tulot ja menot.

Lisäksi tilitoimistot tarjoavat vaihtelevasti erinäisiä lisätoimintoja yrityksen talouden tueksi.

Palkat sekä lomarahat

Tilitoimistot huolehtivat useimmiten yrityksen henkilöstön palkanlaskennan ja -maksun, sisältäen normaalin tunti- tai kuukausipalkan lisäksi muun muassa lomarahat, bonukset, ylityökorvaukset ja edut. Lisäksi palkanlaskijat pitää kirjaa työntekijän vapaapäivistä, lomista ja sairauspäivistä.

Palkanmaksussa hoidetaan myös maksut Verohallinnolle, työeläkemaksut, sekä muut ennakkoon pidätettävät osuudet.

Omaisuuden kirjanpito

Jotkin tilitoimistoista hoitavat yrityksen puolesta omaisuuden kirjanpidon sekä osan varastonhallinnasta.

Omaisuutta ja sen arvoa sekä arvonalennuksia seurataan taseessa. Näin yritys kykenee seuraamaan kiinteiden sekä irtainten omaisuuksien kokonaisarvoa ja tekemään sen avulla tulevaisuuden taloudellisia päätöksiä.

Myös aineetonta ominaisuutta, kuten osakkeita tai tuotemerkkejä voidaan arvottaa ja seurata.

Muut tilitoimistopalvelut

Nykyajan tilitoimistot voivat tarjota entistä kattavamman palvelupaketin perinteisen kirjanpidon sähköistyessä ja suoraviivaistuessa. Perinteisen kirjanpidon ja taloushallinnon lisäksi tilitoimisto voi tarjota vaikkapa sihteerin, konsultin, talouspäällikön ja henkilöstöhallinnon toimia. Myös budjetointi, kulujen hallinta tai vero-optimointi voi sisältyä tarjoomaan.

Tilitoimistojen hinta

Hinnoittelu on toimistoilla kirjavaa. Laskutus saattaa olla kiinteällä kuukausihinnalla tai tapahtumien määrän mukaan. Yleensä hinnat myös skaalautuvat yrityksen koon mukaan.

Toiminimen alla olevat yrityksen saavat tehdä kirjanpidon yksinkertaisena, jolloin voi olla edullisempaa hoitaa koko kirjanpito itse. Muilla yritysmuodoilla kirjapito on kaksinkertaista. Silloin on yleensä kannattavampaa antaa ammattilaisen tehdä kirjanpidolliset toimet ja vapauttaa yrittäjän resursseja muihin, kannattavampiin toimiin.


Mitä on kirjanpito?

Kirjanpito on yrityksen tai yhdistyksen rekisteri, jossa pidetään kirjaa rahavirroista yksittäisten tapahtumien tarkkuudella. Kaikki tulot sekä menot kirjataan siis kirjanpitoon, tavoitteena ylläpitää ajantasaista tietoa yrityksen tai yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta. Kirjanpito on lain määräämää toimintaa yrityksille, yhdistyksille, sekä luonnollisille henkilöille jotka harjoittavat liike- tai ammattitoimintaa, kalastusta tai maatilataloutta.

Miksi kirjanpitoa tarvitaan?

Kirjapidon tavoitteena on tuottaa taloudellista tietoa sekä julkiselle hallinnolle että itse organisaatiolle ja sen sidosryhmille. Organisaation ulkopuolelle tuotettavasta raportoinnista puhuttaessa käytetään usein termejä ulkoinen laskentatoimi tai rahoittajan laskentatoimi. Sisäiseen raportointiin ja päätöksentekoon kirjanpidosta tuotetut raportoinnit taas menevät sisäisen laskentatoimen tai johdon laskentatoimen alle. Toisistaan nämä eroavat erityisesti käyttötarkoitukseltaan. Sisäisiä raportteja yritys käyttää päätöksenteon tukena. Ulkoiset raportit taas viestivät sidosryhmille yrityksen taloudellisesta toiminnasta ja tilanteesta.

Lainsäädännössä määrätään yritysten kirjanpidon vastuista ja velvollisuuksista. Valtiolle kirjanpidon tärkein merkitys on luonnollisesti verotuksessa. Kirjanpidosta selviää yrityksen liikevaihto, tulot ja menot sekä omaisuus ja velat, ja näistä saadaan johdettua verotukseen tarvittavat tiedot Verohallinnolle.